Küpsisepoliitika

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

 

Coffee Address OÜ, reg. nr 10260239 , juriidiline aadress: Taevakivi tn 1 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 13811, (edaspidi: COFFEE ADDRESS) veebisaidi www.espressoblue.ee (edaspidi: veebisait) nõuetekohase töö tagamiseks salvestatakse teie seadmesse mõnikord küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel, samuti on meie veebisaidil osi, mille kasutamiseks on küpsised vajalikud.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser (näiteks Internet Explorer, Google Chrome, Firefox või Safari) salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, et parandada meie veebisaidi toimimist. Kasutaja seadmesse salvestatud küpsis võimaldab tuvastada kasutaja tegevusi veebisaidil. See võib olla vajalik mitmesugustel eesmärkidel. Küpsiseid võib pidada veebisaidi mäluks, mis võimaldab sellel kasutajat ära tunda ja vastavalt reageerida.

Täpsem teave küpsiste kohta on saadaval siin: www.cookiecentral.com ja http://www.allaboutcookies.org/

Meie küpsised

Veebisaidi www.espressoblue.ee (edaspidi: veebisait) kasutaja seadmesse salvestatakse küpsiseid veebisaidi töö tagamiseks, tellimuste täitmiseks, külastuste statistika tegemiseks ja ka kasutamise mugavamaks muutmiseks, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning teisi siduvaid isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte. Meie küpsistesse võidakse salvestada teie valikuid meie veebisaidil, mis võimaldab meil kohandada veebisaiti vastavalt teie vajadustele.

 

Miks me kasutame küpsiseid?

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid selle toimimise tagamiseks ja teile osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks, pidades kinni Läti Vabariigi infoühiskonna teenuste seaduse § 71 nõuetest. COFFEE ADDRESS kasutab kohustuslikke, sessiooni-, analüütilisi ja reklaamiküpsiseid.

 

Kohustuslikud küpsised tagavad veebisaidi kasutatavuse. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisait täisväärtuslikult toimida. Kohustuslikest küpsistest ei saa loobuda, sest need on vajalikud teenuste turvaliseks osutamiseks. Te võite kohustuslikud küpsised keelata või kustutada, kuid siis esineb turvarisk.

 

Sessiooniküpsised võimaldavad teid ära tunda, kui külastate konkreetset veebisaiti, ning pidada meeles kõnealusel veebisaidil tehtud muudatusi ja valikuid, et need säiliksid ka teistel lehtedel. Need küpsised võimaldavad teil mugavalt ja kiiresti kasutada ühe veebisaidi mitut lehte, ilma et iga külastatud lehte oleks vaja eraldi töödelda. Sessiooniküpsised ei ole alalised – veebibrauseri sulgemisel või konkreetsel veebisaidil sessiooni lõpetamisel need enam ei toimi.

 

Analüütilised küpsised

Nende küpsiste abil hinnatakse, kuidas te anonüümse kasutajana veebisaiti kasutate. Analüütiliste küpsistega kogutud andmed ei võimalda teie identifitseerimist. Analüütilised küpsised aitavad saada teavet veebisaidi külastajate arvu ja selle kohta, kust nad meie veebisaidile jõuavad ja kuidas seda kasutavad (näiteks milliseid veebisaidi osi kasutajad kõige sagedamini vaatavad).

Te võite neist küpsistest keelduda küpsiseribal, mida on näha esimese teie külastatava lehe ülemises osas, või ka veebisaidil.

 

Reklaamiküpsised

Nende küpsistega kogutakse teavet teie veebilehitsemise harjumuste kohta, et kuvatav reklaam vastaks paremini teile ja teie huvidele, samuti turu-uuringute ja -analüüsi tegemiseks kasutaja külastatud veebisaitidelt ja tema huvide kohta kogutud teabe põhjal. Neid küpsiseid võidakse kasutada selleks, et piirata reklaami kuvamise kordade arvu. Saadud teavet võidakse levitada reklaamivõrgus ja reklaamiteenuste pakkujate vahel.

 

Sõltuvalt salvestamisajast jagunevad küpsised järgmiselt:

 

lühiajalised ehk sessiooniküpsised aitavad kooskõlastada veebisaidi kasutaja tegevusi ühe veebibrauseri kasutamise sessiooni jooksul, st need eksisteerivad alates brauseri avamise hetkest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tundi alates viimasest mõnele veebisaidi lehele sisenemise ajast;

 

püsiküpsised salvestatakse veebisaidi kasutaja seadmesse küpsises määratud ajaks ning need aktiveeruvad iga kord, kui kasutaja külastab veebisaidi seda lehte, millelt küpsis on saadetud.

 

Sõltuvalt kuuluvusest jagunevad küpsised järgmiselt:

 

esimese poole küpsised on pärit külastatud veebisaidi lehelt. Nende küpsistega saab veebisaidi lehtedel salvestada teavet, mida kasutatakse lehe igal külastuskorral. Isikuandmete seisukohast on esimese poole küpsiste salvestaja (või tema ükskõik milline volitatud isik) vastutav töötleja, kes tegeleb külastatud lehtede haldamisega;

 

kolmandate poolte küpsised tekivad näiteks teiste veebisaitide reklaamidest, mis asuvad külastatava veebisaidi lehtedel. Isikuandmete seisukohast on kolmanda poole küpsiste salvestaja vastutav töötleja, kes ei ole külastatud lehtede haldaja.

 

Veebisaidile võivad olla integreeritud sellised Facebooki funktsioonid, mis võivad lugeda või salvestada Facebooki küpsiseid:

  • nupp „Meeldib“ (Like) – võimaldab kasutajal väljendada talle meeldiva objekti kohta arvamust Facebookis;
  • nupp „Jaga“ (Share) – võimaldab kasutajal jagada vastavaid objekte teiste kasutajatega Facebookis;
  • Facebooki Social Graph võimaldab veebisaidil kasutada Facebooki elemente, näiteks kasutajate profiilipilte ja avalikke Facebooki postitusi.
     

Facebooki privaatuspõhimõtete kohta võite lähemalt lugeda siit: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

Küpsise kood

Ülesanne

Kuuluvus

Toimimise kestus

_ga

See küpsis on määratud Google Analyticsi poolt. Seda kasutatakse külastajate, sessioonide ja kampaaniate üle arvestuse pidamiseks ning külastajate poolt veebisaidi kasutamise jälgimiseks Google Analyticsi aruannete jaoks.

analüütiline

2 aastat

_ga_K4MQ76K1NC

Google Analytics kasutab küpsiseid veebisaidi kasutamise kohta andmete kogumiseks, näiteks külastatud lehed, külastuste kestus ja kasutajate suhtlus veebisaidiga.

 

Analüütika

14 kuud

 

mime-consent-cookie-advertising

Isikupärastatud reklaamid teie sirvimiskäitumise põhjal. Me kasutame küpsiseid teie kogemuse isikupärastamiseks ja asjakohaste reklaamide kuvamiseks

 

Reklaam

10 kuud

 

mime-consent-cookie-analytic

Küpsiste kasutamine veebisaidi kasutamise ja külastajate käitumise andmete kogumiseks analüütilistel eesmärkidel.

Analüütika

10 kuud

 

mime-consent-cookie-preference

Need küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust, nagu teie eelistatud keel või piirkond, kus te viibite.

 

Funktsionaalsused

 

10 kuud

 

mime-consent-cookie

Need küpsised on kasutusel kasutaja nõusolekueelistuste salvestamiseks seoses küpsiste kasutamisega veebisaidil.

Nõutud

10 kuud

 

XSRF-TOKEN

See küpsis on loodud veebisaidi turvalisuse jaoks, et takistada nn Cross-Site Request Forgery ründeid.

kohustuslik

2 tundi

typicms_session

Seda küpsist kasutatakse andmete salvestamiseks teie praeguse külastuse kohta. See on oluline veebisaidi toimimise seisukohast.

kohustuslik

2 tundi

cart_items

See küpsis on loodud selleks, et salvestada andmeid teie praeguse tellimuse, selle osade ja arvu kohta. See on oluline veebisaidi toimimise seisukohast, kuna võimaldab kuni 30 päeva kestvat tellimisprotsessi.

Kohustuslikud

30 päeva

cart_info

See küpsis on loodud selleks, et salvestada andmeid teie praeguse tellimuse tasumise ja kättetoimetamise kohta. See on oluline veebisaidi toimimise seisukohast. See peab meeles teie tellimuse vormistamise andmeid kuni järgmise tellimuse loomiseni järgmise 30 päeva jooksul.

Kohustuslikud

30 päeva

remember_web_*

See küpsis on loodud selleks, et salvestada andmeid teie sisselogimissessiooni kohta. Seda küpsist kasutades olete veebisaidile sisse logitud 5 (viis) aastat.

sessiooni

5 (viis) aastat

 

 

Isikuandmed ja nende edastamine

 

Küpsistega seotud teavet ei kasutata teie identifitseerimiseks.

Me võime edastada teie andmeid kolmandatele pooltele, kes osutavad meile teenuseid omavahel sõlmitud lepingute alusel või muul seaduslikul alusel, näiteks selleks, et tagada veebisaidi kasutajate teenindamine. Need isikud on volitatud kasutama teie andmeid ainult sellises ulatuses, nagu see on vajalik teenuse osutamiseks.

 

Küpsistest loobumine

Veebisaidi kasutaja võib oma seadmest kustutada kõik sellesse salvestatud küpsised ning määrata, et veebibrauser ei tohi neid lasta salvestada. Küpsiste mittesalvestamise valik tuleb veebisaidi külastamisel iga kord uuesti teha. Te võite küpsised blokeerida, kustutada salvestatud küpsised või oma nõusoleku tagasi võtta oma veebibrauseri seadete muutmisega. Klõpsake sõltuvalt brauserist mõnel järgmistest linkidest ja järgige juhiseid.

Veebibrauserid:

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv
– Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

– Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
– Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/windows?ui=en-US&rs=en-GB&ad=GB
– Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on- your-computer

Kaebused      

Mis tahes kaebused palume saata e-posti aadressil info@espressoblue.ee.

Pretensiooni korral on andmesubjektil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, e-post info@aki.ee.